Category Archives: Ringeck

Dlouhý meč Sigmunda Ringecka – Scheitelhaw

Das ist der text vnd die glos von dem schaittler vnd von den stucken daraus

Merck der schaittler ist dem antlitz vnd der prust gar gerfårlich, den treib also, wen er gegen dir stett jn der huet des albers, So haw mir der langen schneid von deiner schaittel oben nyder, vnd pleib mit dem haw hoch mit den armen, vnd heng jm das ort ein zu dem gesicht, als am nåchst(e)n gemalt stett.

 

Překlad:

Toto je text a glosa o Scheitelhawu a o stuckách z něho vycházejících

Scheitelhaw je sek nebezpečný pro tvář a hruď. Dělej ho takto: Pokud proti tobě stojí v poloze Alber, tak sekni s ostřím (LS) od svého temene z hora dolů a zůstaň při seku vysoko s rukama a zavěs mu hrot do tváře jako je následně vyobrazené.

1Poznámka:

Scheitler patří mezi seky, o kterých je vždy v každém fechtbuchu napsané nejméně. Popis není dostatečně přesný, a proto se pouze čistě z textů těžko interpretuje. Dobrým vodítkem jsou nám ale spisy E.1939.65.341 a Ms. germ. quart 2020, které oba vyobrazují tento sek. Komplikací pro interpretace je i fakt, že scheitelhaw je v pozdějších spisech ztotožněn s obyčejným kolmým oberhawom.

E.1939.65.341 (8r):

Aber ain stuck aüs dem schaittler

 

It(e)m versetzt er dir mit dem gehůltz vast übersich den schaittler so verker dein schwert mit dem gehůltz hoch fůr dein haubt vnd setz jm dein ort vndten an die prűst, als dan da gemalt stet.

Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – O čtyřech otevřeních

Von den vier blossen

Vier bloß wisse / rem so schlechstu gewisse an alle for / on zwifel wie er gebar

Glosa Hie soltu morcken die vier blossen an dem man da du all wegen zů fechten solt Die erst bloß ist die recht seÿtt die ander ist die link seÿtt oberhalben der girtel deß manß Die ander zwuo sind och die recht vnd die linck seÿtten vnderhalben der girtel Der blossen nÿm eben war in dem zůfechten mitt welcher er sich gege(n) dir enblösse der selbigen reme künstlichen on far mitt einschiessen des langen orts mit nachraisen vn(d) sunst mit allen geförten vn(d) acht nitt wie er mit sÿne(n) geförten gegen dir gebar So vichtest du gewisß vnnd schlechst schlege daruß die do treffenlich sind vnd laust in domitt zů seine(n) stucken nitt komen

Překlad:

O čtyřech odkrytích

Glosa: Tu by si měl pamatovat na čtyři otevření, na které by si měl vždy šermovat. První otevření je pravá strana a druhé levá strana nad pasem muže.  Další dvě jsou vpravo a vlevo pod pasem. V přiblížení přímo sleduj, které otevření ti soupeř odkrývá, a na ty se zaměřuj  a následuj (nachreissen) vystřelením langortu a jinak se všemi ohroženími a nevšímej si jak si počíná on se svými ohroženími, tak šermuješ jisto (sebevědomě) a udeříš přesnými ranami a nenecháš ho, aby se dostal on ke svým kusům.

Poznámka:

Tu musíme opět podotknout, že významem slova geförte jsme si ne zcela jistý. Význam by to však nemělo vůbec ovlivnit.

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – Krumphaw

Der krumphaw mitt sine(n) stucken

Krump vff behende / wirff den ort vff die hende

 

Glosa Daß ist wie du krump solt hawen zů den henden vn(d) daß stuck trÿb also wenn er dir von deine(n) recht(n) sÿtten mitt aine(n) obern ode(r) vndern haw zů der blöss hawet So spring vsß dem haw mitt dinem recht(n) fůß gege(n) im wol vff sin Lincke sÿtten vn(d) schlach in mit gecrüczten arme(n) mitt dem ort vff die hende vn(d) dz stuck trÿb och gem  im wenn er gen dir staut In der hüt deß ochsen

 

Překlad:

Krumphaw a jeho kusy

Glosa jak by si měl sekat krumphaw na ruce. Dělej tento kus takto: jak ti seká horní a nebo spodní sek z tvojí pravé strany na odkrytí, tak odskoč pravou nohou ze seku proti němu na jeho levou stranu a udeř ho s překříženýma rukama s hrotem na ruce. Tento kus vykonávej stejně proti němu jak proti tebe stojí ve střehu Ochs.

 

Poznámky:

Tu je možné, že přišlo ke změně osobních zájmen a soupeř by neměl sekat z tvojí pravé strany, ale ze svojí pravé strany. Tato záměna se však vyskytuje i v pozdějším spise Hansa von Speyer. Jestliže by jsme však postupovali podle tohoto návodu, tak by jsme  zmiňovaným skokem doprava neskákali od seku, ale přímo do něho.  Ilustrace Paulusa Kala, jakkoliv pochybně, zobrazuju, že útočník podle postavení nohou sekal ze svojí pravé strany a ne naopak. Bohužel ale krumpujúci šermíř též nevypadá, že právě vykonal pořádný skok doprava z dráhy seku.

Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmund Ringeck – Schielhau

Das ist der text vnd die glos von dem Schilhaw vnd von den stucken die man darauß treiben sol

Merck der schiler ist ain haw der dem půff einpricht dy sich maisterschafft an nemen mit gewalt ein pricht jn hew vnd in stich vnd den haw treib also Wen er dir oben ein haut von seiner recht(e)n seitten, So haw auch von deiner recht(e)n mit der kurtzn schneid mit auff gerackten arme(n) gegen seinen(n) haw jn die schwech seins schwertz vnd schlag in auff sein rechte achsl als am nåchstn da hernach gemalt stet, wechsselt er durch so scheůs jm mit dem haw langk ein zu der prust, Also haw auch wen er gegen dir stet in der hutt des pflůgs oder wen er dir vndten zu wil stechen.

Překlad:

Toto je text a glosa o Schilhawu a o stuckách, které se z něho dělají

Schiller je sek, který prolamuje býky, kteří nabývají svoje mistrovství hrubou silou. Prolamuje jejich seky a jejich body a dělej ho takto: pokud ti soupeř seká zprava ze shora, tak sekni také z tvojí pravé strany rubem (KS) a s natáhnutýma rukama proti jeho seku na schwechu jeho meče a udeř ho do pravého ramena, jako je tu následně namalované. Pokud ti ale durchwechsluje tak mu střel sekem přímo/dlouho do hrudě. Takto sekej i když proti tobě stojí ve střehu Pflugh, a nebo pokud tě chce dolu bodat.

1Poznámka:

U Ringecka se v popise Schilleru objevují dvě zajímavé informace. První je, že sek Schillerem končí v pravém rameni a ta druhá, že Schillerem míříme na schwechu soupeřova meče. Například u Danziga aj Lewa zasahujeme hlavu a zmínka o schweche je vynechaná.

Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmund Ringeck –Indes, Nahreissen, Uberlauffen, Absetzen

Das ist der text vnd die glos von dem fůlen vnd von dem wort inndes

 

Glosa, daz ist, das du das fůlen vnd das wort jndes wol lern(en) vnd versten solt, wen die zway ding gehörn zusamen, vnd sind die grostn kunst in dem vecht(e)n

 

Item, das vernÿm also wen ainer dem ander(e)n an das schwert pindt so solt du jn dem als die swert zesamen glischent ze hant fůlen, das ist enpfinden ob er waich oder hert an gepunden hat, vnd als pald du das anpfunden hast, so gedenck an das wort jnndes, das ist daz du in dem selbigen enpfinden behentlich nach der waich vnd nach der hert mit dem schwert solst arbaitt(e)n zu der nåchst(e)n plos, so wirt er geschlag(e)n ee wen er sein gewar wirt

 

Item Merk, du solt an das wort jnndes jn allen anpinden des schwertzs gedencken, wen jn des dupliert jndes mütiert, jndes lauff durch, jndes wechselt durch, jndes nÿmbt den schnidt, jndes ringet mit, jndes nymbt jm das schwert, jndes thuet in der kunst wes dein herzt begert, jnndes ist ein scharffs wort damit all vechter verschnytten werdent, die des worts nit wissen, vnd das wort jndes ist der schlissl damit alle kunst des vechtns aus geslossen wirt.

 

Překlad:

Toto je text a glosa o cítění (fůlen) a o slově Indes

 

Je tak, že by jsi měl řádně znát a chápat  cítění a slovo Indes, protože tyto dvě věci patří  k sobě a jsou největším uměním v šerme.

 

Věz teda, že jak se někdo (ty) na druhého naváže, tak by si měl být ihned jak se meče srazí schopný cítit, teda ucítit, jestli se soupeř navázal měkce a nebo tvrdě. A jakmile to vycítíš tak si vzpomeň na slovo Indes. To znamená, že by si měl v tom jistém cítění  pohotově pracovat po tvrdosti a po měkkosti tak, že bude poražený dříve než si to vůbec uvědomí.

 

Také věz, že by jsi si měl vzpomenout na slovo Indes v každém navázání. Indes dělej duplieren i mutieren, Indes durchlauffuj, Indes durchwechsluj, indes dělej řezy, Indes zápas, Indes mu ber meč, Indes dělej v umění po čem tvoje srdce touží. Indes je ostré slovo, které řeže (kastruje?) všechny šermíře, kteří nepoznají slovo Indes. Slovo Indes je klíč, který otvírá celé umění šermu.

Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – Všeobecné učení dlouhého meče

Dlouhý meč Sigmunda Ringecka

Ringeckovo dílo sa nám zachovalo ve trech spisech. Hlavní a jediný kompletní zachovaný je manuskript Mscr. Dresd. C 487, který je dnes uložený v Drážďanské Saskej zemské knižní. Jde o najstarší spis a zbývající 2 díla pravděpodobně také vycházejí z něho. Jmenovitě E.1939.65.341 a Mss. var. 82. Někteří odborníci (například i Hans-Peter Hils) připisují Ringeckovi i Cod. I.6.2°.5, s čím však nemůžeme plně souhlasit. Dílo Cod. I.6.2°.5 (Sigmund Schning) obsahuje velmi odlišné učení a statě od údajného mistra Hansa Medla a učení Lichtenawerova Zedlu je tu velmi zdeformované.

E.1939.65.341 resp. Mss. var. 82 obsahuju jméno Sigmund Emring resp. Einring, což je s obrovskou pravděpodobností to jisté jméno jako Sigmund ain Ringeck uvedené v Mscr. Dresd. C 487. Nakonec poslední tvar tohoto jména  – Sigmund Amring – použil také Paulus Kal v Cgm 1507 při výpočte členů Gesellschaft Lichtenawers.

V první polovině tohoto překladu budeme vycházet přímo z Mscr. Dresd. C 487. Druhou část zkusíme ilustrovat na díle E.1939.65.341, kde se  nám zachovali také vyobrazení, bohužel až od Zwerchhawu.

Spis Mscr. Dresd. C 487 byl zjevně psaný narychlo. Například v porovnaní s rukopisem Petra von Danziga je doslova načmáraný. Takřka na každé straně se autor pomýlil a musel něco přeškrtnout. Úprava není noblesní jako v jiných dílech, jazyk je oproti Danzigovi méně srozumitelný a používá také mírně odlišnou slovní zásobu. Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmunda Ringecka – Zwerchaw

Der zwerhaw mit sine(m) stucken

Zwerch benÿmp was vo(n) tag her kümpt

Glosa Merck de(r) zwerhaw bricht alle hew die vo(n) oben  nÿder gehawe(n) werde(n) vnd den haw trÿb also We(n) er dir oben In hawet zů dem kopf So spring mit dem rechte(n) fůß gen Im vß dem hawe Vff Sin lincken sytten vnd im springen verwent din schwert mit de(m) gehultz houch vor deine(m) haupt das din duoum vnnde(n) kome vmd schlach In mit der kurtze(n) schnide(n) zů siner lincken sytten So vaschdü sine(m) haw In din gehultz vnd triffest In zů dem kopff

Překlad:

Zwerchhau (příčný sek) se svými kusy

Glosa:  Pamatuj, že Zwerchhau láme všechny seky, které sa sekají ze shora dolů. Tento sek vykonávej takto: Jestliže ti seká nahoru do hlavy, tak přiskoč pravou nohou proti němu ze seku na jeho levou stranu a během skoku přetoč svůj meč příčkou vysoko před hlavu, tak že tvůj palec přijde dolů a udeř ho rubem do levé strany. Tak zachytíš jeho sek příčkou a zároveň ho trefíš do hlavy.

Poznámka:

Zwerchhau patří k nejpraktičtějším sekům v šermu dlouhým mečem vůbec. Z pravé strany se seká rubem vodorovně v pozici, kde se palec pravé ruky nachází dolu na čepeli. Při zwerchhawe je opravdu důležité správné vykročení do strany a dobrý sklon meče. V opačném případe jsou prsty pravé ruky příliš ohrozené. Zwerchhaw patří mezi vyjímečně užitečné seky, i když se neseká v podobě mistrovského seku proti oberhawu, ale i čistě jako samostatný sek. Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – Pět seků

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – Pět seků

 

Der text vo(n) den fünf hewen

 

Fünff hew lere von der rechten hand Wer dz wäre dem wir geloben / in kunsten gern zů lonen

 

Merck die zedel seczt fünff verborgne hew Da von vil maiste(r) des schwerts nicht wissen zů sagen Die soltu anders nicht lerne(n) hawen wann vo(n) der rechten sÿtten gege(n) dem der sich gegen dir stöllet zů der were Vn(d) versůch öb du mitt aine(m) haw vsß den fünffen den man mitt dem ersten schlag mügest treffen Wer dir die brechenn kan on seine(n) schaden / so wirt im gelopt Von dem maiste(r) der zedeln daß im siner kunst bas gelonet soll werde(n) dann aine(n) andern fechtern der wÿde(r) die funff hew nicht fechten kann Vn(d) wie du die fünff hew howen solt / dz fündest du in den selbigen funff hewen her nach geschriben

 

Překlad:

Text o pěti sekách

 

Pamatuj, že Zedel využívá pět tajných seků, o kterých hodně mistrů neumí nic říct, a které by si se neměl jinak učit sekat jako z pravé strany proti těm, kteří  se proti tobě postaví k obraně a zkoušejí, či by si mohl jedním sekem z těchto pěti zasáhnout prvním úderem. Kdo ti jich dokáže prolomit bez zranění, ten by měl být lépe odměněný od mistrů Zedlu za svoje umění, jako jiní šermíři, kteří proti pěti sekům neumí šermovat. Jak by si měl těchto pět seků sekat, to najdeš v těch stejných pěti sekách (v kapitolách o pěti sekách) tu napsané. Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – Duplieren a Mutieren

Dlouhý meč  Sigmunda Rignecka – Duplieren a Mutieren

 

Der text vnd die gloß von de(m) dupliern vnd von dem mutier(e)n Wie die brechen die vier blossen

 

Wilt du rechen Die vier blossen künstlich brechen Oben duplir / vnden recht mutier Ich sag dir für war / sich schücz kain maiste(r) an far Haustu es recht vernom(m)en zů schlage mag er klain kom(m)en

 

Glosa Daß ist Wann du dich an eine(r) rechen wilt also / dz du im die vier blossen mitt kunst wilt brechen So trÿb dz dupliern zů der oberen blössen gen de(n) störcki seines schwerts vn(d) daß mutiern zů der anderen blösß So sag ich dir für war daß er sich dar von nitt schüczen kan vnd mag weder zů schlachen noch zů stechen komen

 

Překlad:

Text a glosa o tom jak lámu duplieren a o mutieren čtyři otevření

 

Glosa: Pokud to chceš někomu zúčtovat, tak že mu chceš s uměním prolomit čtyři otevření, tak vykonej duplieren na horní otevření proti stercke jeho meče a mutieren na jiné (dolní) otevření. A tak ti říkám po pravdě, že se přitom nebude moci bránit a ani nebude schopný přejít k vlastním sekům a bodům. Celý příspěvek

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – Zornhau

Dlouhý meč  Sigmunda Rignecka – Zornhau

 

Das ist der zorn haw mitt sinen stucken

Wer dir ober hawet Zor haw ort im dröwet

Glosa Daß vernÿm also Wann dir ainer von siner rechten sÿtten oben oben ein hawet so haw ainen zorn haw mitt der langen schnide och von diner rechte(n) achslen mitt im starck ein Ist der dann waich am schwert / so schüß Im den ort für sich lang ein zů dem gesicht Vnnd träw im zů stechen

Preklad:

Toto je zornhau so svými kusy

 

Glosa: Slyš tedy, jak ti jeden seká zhora ze své pravé strany tak mu silně sekni zornhau s ostřím též ze svého pravého ramena. Jak je potom slabý na meči, tak mu střel hrot vpřed dlouze/přímo do tváře a ohroz ho bodnutím.

Poznámka:

Jak jsem už dříve psal, technika zornhau ort se dá oprávněně vykonávat dvojím způsobem. Rozdíl při vykonávaní je až v druhé fázi, a to ve fázi bodu, kde můžeme soupeře bodat buď v poloze Ochs, a tedy rubem nadol, a nebo přímo – rubem směrem vzhůru. Obrázek (dole) od Paulusa Kala z manuskriptu CGM 1507 zobrazuje variantu s nepřetočenýma rukama a rubem směřujícím nahoru. Vyobrazení druhého případu najdete v obrazových přílohách zmíněného článku ze Sympózia 2008.

Zornhaw Celý příspěvek

O Tempu Vor, Nach a Indes

Dlouhý meč Sigmunda Rignecka – O tempu Vor, Nach a Indes

Daß ist der text vn(d) ain lere von vor und nach

Vor vn(d) nach die zwaÿ dinck / sÿnd aller kunst ain vrsprimg Schwöch vn(d) störck  Indes  daß wort domitt mörck So magst du leren mitt kunst arbaiten vn(d) weren Er schrickstu gern / kain fechten nim(m)er gelern

Glosa Merck dz ist dz du vor allen sachen wol solt verston daß vor und daß nach / wann die zwaÿ ding sind ain vrspru(n)g do alle kunst des fechtenß außgät Daß vernÿm also Daß vor daß ist dz du all weg solt vorkum(m)en mitt aine(m) haw ode(r) mitt aine(n) stich Im zů der blöß Ee wann er dir zu der deinen so můß er dir verseczen / so arbaÿt in der versachung behentlich für dich mitt dem schwert von ainer blöß zů der andere(n) so mag er vor deiner arbaÿt zů seine(n) stucken nicht komen Aber laufft er dir eÿnn So kome vor mitt dem ringen

Překlad:

Toto je text a učení o Před (Vor) a Po (Nach)

Glosa: Pamatuj, že by si měl především dvě věci chápat: Vor a Nach, protože tyto dvě věci jsou základem, ze kterého vychází celé umění šermu. Teda věz, že Vor je to, že by si ho (soupeře) měl neustále předběhnout se sekem, či bodem do jeho otevření dříve než on do tvého tak, že ti musí zakrýt. Tehdy pracuj v jeho vykrytí pohotovost se svým mečem z jednoho otevření do druhého, tak aby se před tvojí prací nemohl dostat ke svým kusům. Anebo pokud ti do toho naběhne (einlaufuje), tak ho předběhni se zápasením. Celý příspěvek